Kategorija: Okolje

zamenjava vseh salonitnih vodovonih cevi

V občini Domžale je bilo od leta 2014 do konca leta 2017 s sredstvi z naslova omrežnin obnovljenih več kot 28 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Z vlaganji v obnove se intenzivno zmanjšuje tudi delež salonitnih vodovodnih cevi, ki jih je bilo v letu 2017 le še 4,77 % (za primerjavo z leto 2014, ko jih je bilo skoraj 10 %). V letu 2018 bo predvidoma obnovljenih 5 km vodovodnega omrežja. Več o zagotavljanju pitne vode si lahko preberete tukaj.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.