Kategorija: Posebne potrebe

zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)

V tem mandatu Svet za invalide ni bil ustanovljen. Največji napredek je bil narejen na področju infrastukture, torej omogočiti invalidom dostop do javnih ustanov (Občina Domžale, Upravna enota Domžale, TIC Domžale). TIC Domžale je v letu 2018 na Dan turističnih vodnikov izpeljal vodenje za slepe, slabovidne, naglušne in invalide. Namen vodenja je bil med drugim tudi ugotoviti, pri katerih znamenitostih je za invalide oviran dostop. Rekonstukrcije infrastuktur, ki potekajo v zadnjih letih, so tudi osnovane tako, da invalidom omogočajo lažji dostop in varnejšo pot po pločnikih.

Toni Dragar se redno udeležuje vsakoletnih srečanj medobčinskega društva invalidov v Domžalah, ki ponavadi potekajo v Športni dvorani Domžale. Z gospo Vido Perme, predsednico društva, dobro sodeluje in vsekakor je društvo eno bolj dejavnih v Sloveniji. Toni Dragar prav tako vsako leto sodeluje pri podelitvi pokalov in nagrad na tekmovanju paraplegikov za Pokal Občine Domžale. Letos je ta pokal potekal že dvajsetič. V letu 2015 je v Športni dvorani Domžale potekal dobrodelni koncert, kjer so se zbirala sredstva za paraplegike ljubljanske pokrajine - za nakup posebnega kombija. Zbrane na koncertu je nagovoril tudi župan Toni Dragar. V letu 2018 je v Domžalah potekala Specialna olimpijada, ki si jo je ogledala tudi podžupanja mag. Kosec.

Vsekakor bo v prihodnosti potrebna ustanovitev Sveta za invalide, vendar gre to predvsem za formalen ukrep. Sodelovanje predsednika naše liste v prejšnjih mandatih in njegovo sodelovanje ter tudi sodelovanje naše podžupanje v tem mandatu pri različnih dogodkih, pa nakazuje, da neformalno sodelovanje in vključevanje že aktivno poteka.

zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja na področjih, ki so za invalide pomembni (Svet za invalide)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.