Kategorija: Okolje

zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do občanov ena najzahtevnejših dejavnosti. Prebivalci občine Domžale imamo srečo, saj je pitne vode na našem območju dovolj, načrpana voda pa je v običajnih okoliščinah tudi odlične kakovosti in jo v javno vodovodno omrežje in naše domove lahko distribuiramo brez dodatnih tehnoloških postopkov. Kakovost in ustreznost pitne vode dokazujejo redna vzorčenja, tako v okviru notranjega kot državnega nadzora.

Treba pa se je zavedati, da je za varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v vzdrževanje omrežja in obnove. V letu 2018 bo predvidoma obnovljenih 5 km vodovodnega omrežja. Zaposleni v Javnem komunalnem podjetju Prodnik vsak dan skrbijo za brezhibno delovanje več kot 200 km vodovodnega omrežja z več kot 35 vodovodnimi objekti (črpališči, vodohrani…) v občini Domžale, v zadnjih letih pa je Občina Domžale v sodelovanju s podjetjem Prodnik intenzivno pristopila tudi k obnovam vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki so zaradi dotrajanosti cevovodov nujne, če želimo tudi v prihodnje piti čisto vodo iz pipe. S sredstvi z naslova omrežnin je bilo tako od leta 2014 do konca leta 2017 v občini Domžale obnovljenih več kot 28 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Z vlaganji v obnove se intenzivno zmanjšuje tudi delež salotnitnih vodovodnih cevi, ki jih je bilo v letu 2017 le še 4,77 % (za primerjavo z leto 2014, ko jih je bilo skoraj 10 %). Življenjska doba vodovodnih cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je potrebno dotrajanje dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajen, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode.

Posebej velja izpostaviti enega večjih in pomembnejših projektov na področju oskrbe s pitno vodo, ki je (tudi) za prebivalce občin Domžale izrednega pomena z vidika zagotavljanja zadostnih zalog kakovostne pitne vode v prihodnjih letih. V letu 2015 so bile namreč zamenjane in nadgrajene vodovodne povezave na centralnem domžalskem vodovodnem sistemu med črpališči na Mengeškem polju in proti Domžalam, aktivirani pa so bili dodatno črpališče in dve dolomitni vrtini.

Projekt, ki smo ga občani naše občine z veseljem sprejeli, pa so t.i. »pitniki«. Pitniki nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med športnimi aktivnostmi, med sprostitvijo v naravi in igro na šolskih igriščih.

Lokacije pitnikov:
1. Avtobusna postaja Domžale
2. Trim steza pod Šumberkom
3. Levi breg Kamniške Bistrice (Vir)
4. Desni breg Kamniške Bistrice (Rodica)
5. Osnovna šola Roje
6. Osnovna šola Domžale (Bistriška)
7. Osnovna šola Preserje pri Radomljah
8. Levi breg Kamniške Bistrice (Dermastijeva)
9. Brv čez Kamniško Bistrico (Rojska)
10. Osnovna šola Krtina
11. Študentski servis (Kolodvorska)
12. Ob Kamniški Bistrici (za Industrijsko cono Jarše)
13. Krajevni park Dob
14. Sveta Trojica pri PGD Žeje – Trojica
15. Osnovna šola Rodica
16. Robova ulica, Vir
17. Češminov park
18. Desni breg Kamniške Bistrice (ob fitnesu na prostem).
19. Garažna hiša Domžale
20. Ul. Matije Tomca (pri igrišču), Domžale

zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane
zagotavljanje zdrave pitne vode za vse občane
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.