Kategorija: Zdravstvo

zagotavljanje visokega standarda zdravstvene oskrbe ter sodobne opremljenosti za zahtevnejšo diagnostiko

Zdravstveni dom Domžale, katerega soustanoviteljica je Občina Domžale in lastnica prostorov na območju občine, kjer se izvaja osnovno zdravstvena dejavnost, je v preteklih letih vlagal v določene investicije za zagotovitev boljše zdravstvene oskrbe, med drugim:

  • V letu 2015 so reševalno službo in dejavnost nujne medicinske pomoči dodatno opremili z novim urgentnim reševalnim vozilom tip C in komplementarno opremo, namenjeno izvajanju najzahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči. Nabavili so prenosni urgentni ultrazvočni aparat s tremi sondami, prilagojen za delo v specifičnih situacijah, ki je zdravnikom v pomoč pri diagnosticiranju urgentnih stanj. Nujna medicinska pomoč je bila opremljena z dvema lutkama za učenje reanimacije in temeljnih postopkov oživljanja. Realiziran je bil nakup digitalnega mamografskega aparata z namenom sodobnejšega načina slikanja. V diagnostičnem laboratoriju je bila oprema posodobljena z urinskim analizatorjem, ki poenostavlja in pospešuje delovni proces.
  • V letu 2016 je bila realizirana investicija v dva zobozdravstvena stroja, izveden pa je bil tudi nakup medicinske naprave za merjenje dolžine korenine zoba, kar omogoča hitrejše in bolj kakovostno zdravljenje zob. Za dejavnost nujne medicinske pomoči so bili kupljeni radijski terminali za reševalno postajo. Dejavnost fizioterapije je bila obogatena z nakupom profesionalne naprave za pasivno razgibavanje kolena, kolka in gležnja. Realiziran je bil tudi nakup aparata za masažo srca za službo nujne medicinske pomoči. Posodobljen je bil vozni park v patronažni službi. Za potrebe razvojne ambulante in pediatrije je bil nabavljen prenosni ultrazvočni diagnostični aparat.
  • V letu 2017 so se pričela dela za prostorsko ureditev razvojne ambulante in še niso povsem zaključena. Trije novi zobozdravstveni stoli naj bi posodobili delo v zobozdravstvenih ambulantah. Nabavljeni so bili štirje avtomatski zunanji defibrilatorji, od tega sta dva locirana v občini Domžale (Lekarna Radomlje in CZR Domžale).
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.