Kategorija: Starejši

zagotavljanje enakopravne udeleženosti društev v postopkih pridobivanja javnih sredstev

V letu 2011 je bil proračun občine v celoti prilagojen proračunski klasifikaciji in zahtevam zakona o javnih financah. V letu 2011 se prvič pojavi proračunska postavka 184400 sofinanciranje upokojenskih in podobnih društev in so se sredstva delila na podlagi javnega povabila. Na podlagi javnega razpisa pa se delijo od sprejema pravilnika dalje, torej od leta 2014. Pred tem letom so imela določena društva svojo proračunsko postavko, kar je torej nekaterim društvom omogočalo višja sredstva, večina pa je bila prikrajšana. Nov sistem je bolj enakovreden, predvsem pa bolj transparenten in pravičen.  

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.