Kategorija: Gospodarstvo

vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)

Občina Domžale ima evidenco že delujočih in potencialnih poslovnih con, ki bi ob morebitnem povpraševanju zainteresiranih podjetnikov lahko postala središča inovativnega razvoja.
Obstoječe cone – že pozidane: Lek (širitev z OPN), Helios, Karton Količevo, PC Zg. Jarše (Induplati), Tosama, Plastenka – Radomlje, Lip Radomlje (v fazi prestrukturiranja), Agroemona - Pšata, farma Ihan (predvideno prestruktruriranje), Termit sever v Selu pri Ihanu, Turnše – pod povezovalko, Jata (zdaj Neri system) v Študi, STN v Dobu (širitev z OPN), manjša cona v Selu pri Ihanu, manjša cona v Želodniku – območje podjetja Roltek.
Načrtovane cone – še nepozidano: Pod Tosamo (sprejet OPPN), Škrjančevo (predviden OPPN), PC Želodnik (zmanjšano z OPN, sprejet OPPN), Termit – jug v Selu pri Ihanu (predviden OPPN), Turnše – nad povezovalko (predviden OPPN), manjša cona v Prelogu - območje podjetja MAPIS, manjša cona ob nadvozu AC proti Gorjuši.

Ena izmed najbolj rastočih poslovnih con v naši občini je v Zgornjih Jaršah, ki se je v tem mandatu tudi uspešno širila.

V zadnjih dveh letih smo načrtno pričeli s spodbujanjem podjetništva v zgodnji fazi razvoja (start – up). V sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Domžale sistematično podpiramo podjetnike z že izdelano poslovno idejo, jim nudimo mentorsko svetovanje ter skupni prostor z vso potrebno infrastrukturo in strokovnim svetovanjem. Velik korak naprej je bil narejen na področju podjetništva za mlade, kjer je v letu 2017 v sodelovanju z Območno obrtno zbornico nastal projekt Štartaj, Domžale (tekmovanje za mlade start-upovce) in tudi co-working prostor Generator Domžale. Projekt Štartaj Domžale, ki je namenjen spodbujanju podjetniške ustvarjalnosti, je doslej pritegnil k sodelovanju več kot 100 nadobudnih podjetnikov in doživel ponovitev v letu 2018. V co-working prostoru lahko mladi podjetniki najdejo mentorje, ki jim svetujejo pri prvih korakih, hkrati pa tam potekajo mesečne delavnice.

V letu 2017 je Območna obrtna zbornica Domžale pričela s projektom »podjetniški zajtrk«, ki se ga je udeležil tudi župan Toni Dragar. Hkrati pa Občina Domžale vsako leto objavi Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale.

vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
vzpostavitev poslovnih con in pogojev za co-working in start-up podjetja ter pogojev za inovativni preboj (sodelovanje regije)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.