Kategorija: Investicije

varnost v cestnem prometu

Znatna sredstva se vlagajo v prometno infrastrukturo z namenom zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu, pri čemer je še posebna skrb namenjena našim najmlajšim občanom. Ukrepe na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, si lahko preberete tukaj. Vsekakor pa so ukrepi tudi na cestah, ki niso del šolskih poti, saj je potrebno poskrbeti za varnost prav vseh.

V mesecu maju 2018 je dobil nivojski železniški prehod v Zgornjih Jaršah pri Domžalah, ki je bil do sedaj označen le z andrejevim križem, nov opozorilni sistem COPS@rail (Collision Preventing Safety System), ki opozarja voznike na ustavitev in previdnejšo vožnjo ob prečkanju tega nivojskega prehoda. Nov opozorilni sistem je postavila Občina Domžale, ki je sredstva pridobila na zadnjem razpisu za postavitev opozorilnega sistema COPS@rail za dodatno označbo pasivno zavarovanih nivojskih prehodov.

»Na področju cestnega prometa si Občina Domžale prizadeva zagotavljati kakovostno prometno mrežo, ki bo omogočala optimalno pretočnost prometa in si prizadevala vzpostaviti sodobno infrastrukturo, ki bo tranzitni promet odpeljala na obrobje mesta. Tu pa naletimo na nemalo manjših železniških prehodov, ki so največkrat slabo vidna in neustrezno zavarovana. Varnost vseh udeležencev v prometu in neprecenljiva človeška življenja so bila povod za to, da smo se odločili kandidirati na razpis in ga tudi dobili. Občina v svojem proračunu zagotavlja finančna sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo občinskih cest, gradnjo varnih križišč in prehodov za pešce, kar je v naši pristojnosti. Z vidika zagotavljanja ustrezne prometne infrastrukture za potrebe prebivalstva in lokalnega gospodarstva delitev pristojnosti med državo in občino pogosto predstavlja težavo. A Občina Domžale svoje sile usmerja v izboljšanje prometne signalizacije, tako na področju cestnega kot železniškega prometa, tudi s pridobitvijo nove označbe COPS@rail (Collision Preventing Safety System), ki je nameščena ob nezavarovanem železniškem prehodu v Zgornjih Jaršah,« je ob novi pridobitvi povedal župan Občine Domžale Toni Dragar.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.