Kategorija: Mladi

uvedba spletnega orodja predlagam.obcini.si

Predlog je delno realiziran, ker so bile spremembe na področju informiranja javnosti in večje dostopnosti stika z občino ter vodilnimi v upravi, orodja predlagam.obcini.si pa ni bilo narejenega. Slednje spletno orodje je eden izmed ukrepov na področju mladih, ki ga je na državnem nivoju realiziral Inštitut za mladinsko politiko. Trenutno je bilo ocenjeno, da to spletno orodje ni prepoznano med mladimi, zato ga tudi na domžalski občini niso realizirali. Poudarek je bil narejen na spletnih omrežjih, ki jih mladi uporabljajo in tako lahko stopijo v direktni stik z občinsko upravo. Od leta 2014 je tako bolj aktivno zaživel Facebook profil Občine Domžale, nastal je Facebook in Instagram profil Visit Domžale ter Facebook in Instagram profil Kuhna na plac. Hkrati občani lahko v stik z Občino Domžale stopijo preko e-pošte, telefona ali tudi osebno. V letu 2017 je bila prenovljena spletna stran Občine Domžale in nastala je nova stran Visit Domžale.

Center za mlade Domžale v okviru Strategije za mlade Domžale načrtuje do konca leta 2018 realizacijo ukrepa "info točka za mlade na spletnem omrežju". Objavljeni bodo tudi e-maili vseh članov Komisije za mladinska vprašanja, da bo omogočen direkten stik.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.