Kategorija: Gospodarstvo

ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov

Komisija za turizem je vrsto let uspešno opravljala dela TIC-a, vendar se je vedno bolj kazala potreba po večji in bolj odprti obliki službe, ki bi se poklicno ukvarjala s turizmom, tako kot v drugih občinah. Komisija je tudi postavila odlično podlago za razvoj turizma v Domžalah, velik korak naprej pa je bil storjen leta 2016 z ustanovitvijo TIC Domžale. Občinski svet Občine Domžale je na 17. seji dne, 15. decembra 2016, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organizacijska oblika Urada župana (glej Uradni vestnik 08/2016, str. 188). S prvim majem je začel tudi uradno delovati v novih prostorih na Ljubljanski 70, kjer sta trenutno zaposleni dve osebi, vodja službe in strokovna sodelavka.

TIC Domžale je v enem letu delovanja uspel uresničiti več začrtanih projektov:

  • Nastanek spletne strani Visit Domžale,
  • Nastanek FB in Instagrama profila Visit Domžale ter redno objavljanje,
  • Domoznalski večeri v Knjižnici Domžale,
  • Promocija na različnih sejmih,
  • Organizacija dogodkov (Evropski pokal v lednem plezanju, Čarobni december, prvomajska budnica, občinske proslave, Rajajmo skupaj z domžalskimi maskotami, …),
  • Čebelarska učna pot,
  • Organizacija obiskov (kitajska delegacija; dan turističnih vodnikov;),
  • Izobraževanje za turistične vodnike v sodelovanju s KD Franca Bernika,
  • Informiranje javnosti (objava turističnih programov v različnih revijah in na spletnih straneh).
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
ustanovitev Turistično – informacijskega centra za razvijanje turistične ponudbe v občini in trženje programov
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.