Kategorija: Drugo

ustanovitev občinskega režijskega obrata za urejanje javnih površin

Občina Domžale se s koncesijskimi pogodbami za predvideno dobo petih let zaveže, da izbran koncesionar ureja javne površine. Po vzoru nekaterih drugih občin se nam je v preteklosti zdela ideja za ustanovitev občinskega režijskega obrata za urejanje javnih površin boljša kot trenutno stanje. Kot prednost se navaja predvsem zanesljiv partner in neodvisnost od ponudnikov ter trga. Z začetkom mandata so na Občini Domžale preučili različne vidike ustanovitve takšnega obrata. Ugotovljeno je bilo, da bi bil občinski režijski obrat v tem trenutku dražja storitev, kot jo sicer plačujemo preko koncesijskih pogodb. Cene na trgu so nižje, kot če bi imeli stalno zaposlene znotraj režijskega obrata. Dokler bodo cene na trgu ostale konkurenčne, bo s strani finančnega vidika takšna rešitev urejanja javnih površin preko koncesijskih pogodb upravičena.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.