Kategorija: Otroci

ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov

V letu 2017 je bil sprejet Sklep o določitvi naselij, iz katerih se sofinancirajo prevozi učencev v osnovno šolo, katerega pričetek uporabe je 1.12.2017. Zakon o osnovni šoli že več desetletij zagotavlja učencem prevoz v šolo v primeru, če so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre, manj pa le, če pristojni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SVP) oceni, da gre za ogroženost učencev na poti ali v primeru, ko gre za učenca prvega razreda. Navedeni sklep vključuje v prevoz naselja, ki so v poprečju 2 kilometra oddaljena od šole v posameznem šolskem okolišu in s tem prinaša dodatne ugodnosti in varnost učencev na poti. SVP vsako leto ponovno preveri stanje varnih šolskih poti in predlaga dodatne ukrepe (grbine na cesti, ureditev prehodov cest in podobno).

Znatna sredstva se vlagajo tudi v prometno infrastrukturo, pri čemer je skrb namenjena prav učencem udeležencem v prometu. Tako se je v tem mandatu uredilo:

 • postavitev semaforja čez regionalno cesto Lukovica – Trzin (med Prešernovo in Obrtniško cesto),
 • izgradnja podhoda Veit pri Kamniški Bistrici,
 • povezava rekreacijske poti na Cesto borcev v Radomljah,
 • postavitev ograje pri jezu pod Homškim hribom,
 • pločnik na Prešernovi, Cesta Radomeljske čete, delno Opekarniška, Radomlje,
 • pločnik Rova,
 • ureditev poti Depala vas Domžale (talne označbe, označba šolskih poti in nasip med občinsko in državno cesto),
 • označitev poti Dragomelj (talne označbe, označba šolskih poti),
 • izgradnja pločnika in semaforja Podrečje Dob,
 • ureditev Vodovodne ceste (grbine),
 • izgradnja pločnika in parkirišče na Roški (pri OŠ Venclja Perka),
 • semafor Pot za Bistrico – Šumberška,
 • ureditev pešpoti Jarška, Rodica urejena varna sprehajalna pot za pešce in kolesarje med Kettejevo in Dragarjevo ulico ter vzpostavljena povezava proti centru Domžal,
 • v okviru širitve POŠ Ihan je bila tudi v celoti obnovljena Šolska ulica v Ihanu, kjer je začel veljati spremenjen prometni režim. V sklopu prenove ulice je bilo urejeno avtobusno postajališče, zgrajen pločnik s pripadajočo infrastrukturo in urejeno parkirišče. Spremenjena je bila prometna ureditev, ki omejuje dvosmerni promet na Šolski ulici in daje prednost varni šolski poti. Spremenjen prometni režim sedaj omogoča enosmeren promet v delu od vrtca do uvoza na šolsko parkirišče,
 • prenova Župančičeve ulice v Domžalah,
 • ureditev javne razsvetljave Gorjuša - Dob (odsek proti Krumperku),
 • pločnik na Kamniški cesti,
 • grbine Gostičeva in ureditev javne razsvetljave (ozko grlo pod cerkvijo).

Eden od naših programskih načrtov je bil tudi celoletno zagotavljanje Varnosti v prometu – o njegovi realizaciji si lahko več preberete tukaj.

ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
ureditev varnih šolskih poti in prevozov učencev v šolo in domov
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.