Kategorija: Šport

ureditev najema telovadnic in športnih objektov ter površin

S sklepom o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v občini Domžale v decembru 2014 je bilo ugotovljeno, da je zagotavljanje šolskih telovadnic za izvajanje športnih in rekreativnih programov v občini v javnem interesu. V ta namen so bili določeni pogoji upravljanja telovadnic s strani šol (čas oddaje v uporabo, način javne oddaje, uporabnik uporablja telovadnico za svoje potrebe, način določitve lastne cene za oddajo v uporabo, ki ne vključuje amortizacije objekta, pri čemer ceno potrjuje župan…). Določene so bile poenotene cene na kvadrati meter telovadnice na uro. Z ostalimi športnimi objekti in površinami, ki so v sklepu o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale opredeljeni kot športne površine v splošni rabi kot dober gospodar upravlja Zavod za šport in rekreacijo Domžale.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.