Kategorija: Investicije

ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)

Center mesta je center dogajanja. Dolga leta je veljalo, da Domžale nimajo trga, ki bi ga lahko označili kot centralnega. Vsak občan, ki v soboto pride na tržni prostor, se zaveda, da se je to spremenilo – morda nimamo pravega trga, vsekakor pa smo skozi leta uspeli ustvariti glavno središče dogajanja. Zahvala gre predvsem vsem prireditvam, ki jih pod vodstvom župana organizira Občina Domžale – Dobrodošli v Domžalah in Kuhna na plac. Širitev tržnega prostora trenutno ni predvidena, je bil pa v letu 2016 asfaltiran del makadamskega parkirišča, da se je omogočila razširitev dogajanja Kuhne na plac. V letu 2017 so bile prenovljene sanitarije na tržnem prostoru. K popestritvi dogajanja v našem mestu vsekakor botruje tudi v letu 2016 zgrajen kavni paviljon v Češminovem parku, ki je najemnika dobil leto kasneje.

Prav tako so bila v zadnjih štirih letih obnovljena pročelja stavb v središču, kar botruje lepšemu, evropskemu izgledu – tukaj bi izpostavili predvsem ureditev občinske stavbe in KD Franca Bernika. V letu 2016 so bile obnovljene stopnice pred veleblagovnico TUŠ in zgrajen nov nadstrešek. Potekajo pogovori s TUŠ-em za odkup ploščadi. V letu 2016 se je v stavbo nasproti Tuš-a, na Ljubljansko 70, vselil novoustanovljeni TIC Domžale, leto kasneje pa še uprava vrtca Domžale. V istem letu je bila tudi prenovljena fasada omenjene stavbe, za poletje 2018 pa se načrtuje ureditev okolice. Prav tako se za leto 2019 načrtuje obnova objekta Ljubljanske 58 (Domžalski dom). Velik del neurejenih površin, za katere si občani želimo ureditve, ni v lasti Občine Domžale in zato tudi ni bilo investicij (makadamsko parkirišče TUŠ; park pri NOB spomeniku; SPB...).

Glede ureditve prometa skozi center je bil največji korak narejen na Župančičevi ulici, kjer od julija 2017 velja spremenjen prometni režim. Nov režim je v severnem delu Župančičeve ulice urejen kot enosmerna ulica, pri čemer je promet mogoč na relaciji jug-sever, medtem ko s parkirišča ob Ljubljanski cesti promet proti južni strani Župančičeve ulice promet ni mogoč. V letu 2016 so bila tudi prenovljena »vzhodna vrata v mesto«, most Repovž – obnovljeno je bilo vozišče. Že leto prej pa so bile na mostu nameščene tudi nove svetilke za večjo varnost. Načrtovana je prenova Kolodvorske ceste, med železniško postajo in Ljubljansko cesto. Glavni del te enosmerne ceste, od Občine proti severu, je bil prenovljen že nekaj let prej, sedaj pa je načrtovan še preostanek prenove, ki tudi predvideva ureditev peš cone. Občina Domžale je v aktivnem dogovarjanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, da bi s skupnimi močmi v nadaljnjih 5 letih korenito uredili promet na Ljubljanski cesti s prenovo cestišča, zmanjšanjem semaforjev in gradnjo rondojev.

Pri ureditvi prometa moramo omeniti tudi Garažno hišo P + R, ki je bila zgrajena pretežno z evropskimi sredstvi. Priznati moramo, da garažna hiša trenutno ne živi po pričakovanjih, vendar v projekt še vedno močno verjamemo in smo prepričani, da se bo v prihodnosti izkazal kot upravičena investicija. Po zgledu drugih mest bodo tudi Domžale morale v prihodnosti urediti režim mirujočega prometa in takrat bo garažna hiša več kot dobrodošla.

Velik premik za ureditev centra bo tudi izgradnja podhoda na območju železniške postaje Domžale. Prav na pobudo naše liste so se za leto 2018 zagotovila sredstva namenjena financiranju projektne dokumentacije, strokovnih podlag, investicijskih dokumentov in druge dokumentacije za potrebe umestitve ter projektiranja železniškega podhoda na železniški postaji Domžale. Gradnja podhoda je skupni projekt Občine Domžale in Ministrstva za infrastrukturo.

ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
ureditev centra Domžal (Tuš, promet skozi center Domžal…)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.