Kategorija: Šport

ureditev balinišč na Količevem, v Domžalah in Ihanu

Balinanje je med našimi občani priljubljeno in urejena so tri balinišča v občini, ki jih upravlja in vzdržuje Zavod za šport in rekreacijo Domžale. V teku so tudi priprave najemnih pogodb za kar skrbi ZŠRD.

Balinišče Količevo je bilo obnovljeno v letu 2016, za kar je ZŠRD namenil 6.500 EUR sredstev. Pozidana je bila ograja na severni in zahodni strani balinišča ter urejena vhodna železna vrata, da je objekt zavarovan pred vandalizmom.

Balinišče Domžale stoji v Športnem parku Domžale. V letu 2017 je ZŠRD oddal zgornje prostore v najem šahovskemu društvu in zasebnemu podjetju, tako da je prostor pri balinišču bolj zaživel. Redno so vzdrževane proge. V letu 2017 je bila narejena nova streha, postavljena kopalnica v zg. nadstropju, pobarvane so bile ograje okoli balinarskega poligona, popravljen nadstrešek v vrednosti 20.000 EUR.

Na Balinišču Ihan so bile zgrajene štiri steze, ki so pokrite. Balinišče je zelo dobro obiskano in v odličnem stanju, v prihodnosti bi bilo potrebno podaljšati streho na vzhodni strani za zaščito gledalcev v primeru dežja.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.