Kategorija: Gospodarstvo

spodbujanje socialnega podjetništva

Občina Domžale sodeluje z vladnimi službami, ki skrbijo za razvoj socialnega podjetništva na državni ravni. Soorganizirali smo posvete o socialnem podjetništvu in pripravili zakonodajni okvir za spodbujanje socialnega podjetništva v občini.

Občina Domžale in svetniška skupina DeSUS sta maja 2015 v veliki dvorani Domžalskega doma organizirala Posvet o socialnem podjetništvu, kjer jih je pozdravil župan Toni Dragar. Namen posveta je bil proučitev možnosti za razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije ter spodbuditvi aktivnosti za njihovo realizacijo v Občini Domžale. Udeleženci posveta so se seznanili z ukrepi financiranja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v finančni perspektivi do leta 2020 prav tako so jim bile predstavljene tudi dobre prakse pri nastajanju in delovanju socialnih podjetij v Sloveniji.

Na področju socialnega podjetništva je bil velik korak predvsem na področju dela za ljudi s posebnimi potrebami. V letu 2015 je bila tako najprej odprta Naša trgovin´ca, kjer delajo mladostniki s posebnimi potrebami. Leto kasneje pa je bila odprta Gostilna dela – poklicno učenje, kjer tudi delajo mladi, ki drugje ne dobijo ponudbe za prve delovne izkušnje.

Dejansko pa socialno podjetništvo podpira tudi Občina Domžale na tržnem prostoru, kjer spodbuja prodajo lokalnih proizvodov, in z dogodki Kuhna na plac, kjer se v prvi vrsti predstavljajo domžalski gostinski ponudniki.

spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
spodbujanje socialnega podjetništva
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.