Kategorija: Drugo

spodbujanje občanov k samooskrbi (urbani vrtovi)

V mesecu aprilu 2018 je Center za mlade Domžale več kot mesec dni gostil enajst EVS prostovoljcev iz šestih držav: Španije, Portugalske, Nemčije, Gruzije, Grčije in Estonije. Skupaj s Centrom za mlade Domžale so med svojim bivanjem izvedli kar nekaj zanimivih projektov, med drugim so v okviru projekta Nazaj k naravi uredili sedem urbanih vrtičkov: pri dnevnem centru ASPI, pri Menačenkovi domačiji, pri Domu upokojencev Domžale, v križišču Slamnikarske in Karantanske ceste, pri fitnes napravah ob Kamniški Bistrici in pri Športnem igrišču na Škrjančevem. Dogovorili so se tudi, kdo bo skrbel za te vrtičke, ko se bodo prostovoljci vrnili domov.

spodbujanje občanov k samooskrbi (urbani vrtovi)
spodbujanje občanov k samooskrbi (urbani vrtovi)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.