Kategorija: Mladi

spodbujanje mladih, da sodelujejo pri različnih projektih

Občina Domžale spodbuja mladinske organizacije predvsem, da se predstavijo na različnih občinskih dogodkih javnosti (Spoznajmo se, praznujmo skupaj). V letu 2016 je organizirala tudi manjši dogodek Dan za mlade, prav tako pa je bil v maju 2018 izpeljan večji dogodek Dan za mlade v Češminovem parku. Podpira tudi dogodke, ki jih organizirajo društva mladih – tako je konec poletja 2017 Društvo mladih Jarše organiziralo Gala ples v Češminovem parku, ki ga je finančno podprla tudi Občina Domžale.

Največji napredek pa je vsekakor viden pri delu Centra za mlade, ki je tudi bil ustanovljen s tem namenom. V zadnjih letih je naraslo število delavnic za mlade (15 – 30 let), ki so povečini brezplačne oziroma cenovno zelo ugodne – športne delavnice, jezikovni tečaji, umetniške delavnice,… Velik napredek je tudi na področju mednarodnih aktivnosti- CZM je tako že večkrat gostil mlade iz tujine, prav tako pa omogoča pomoč mladim Domžalčanom pri prijavi na mednarodne projekte. Zelo aktivne v CZM-ju pa so tudi svetovalnice oziroma pomoč pri učenju.

Velik korak naprej je bil narejen na področju podjetništva mladih. Občinski svetniki so se strinjali, da sledijo dobrim praksam drugih občin in v letu 2017 namenili proračunska sredstva za zagon start-upov. V letu 2017 je tako nastal prvi projekt Štartaj Domžale in coworking prostor z imenom Generator Domžale. Projekt se je izkazal kot uspešen, zato je Občina Domžale v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Domžale ponovila projekt v letu 2018. Letos so bile organizirane tri delavnice: Od poslovne ideje do podjetniške priložnosti» - kaj vse je potrebno za sprejemljiv izdelek oz. storitev; Kako (se) prodajati«; v juniju pa je sledila delavnica, kjer so mladi predstavljali svoje produkte. Člani LTD-ja bomo spodbujali projekt tudi v prihodnosti. 

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.