Kategorija: Starejši

spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, prostovoljstva in aktivnosti samopomočnih skupin

Občina Domžale organizira ob občinskem prazniku največji dogodek - "Spoznajmo se, praznujmo skupaj" v Češminovem parku. Na dogodek so povabljeni vsi javni zavodi, podjetja in društva, ki delujejo v naši lokalni skupnosti. Dogodek povezuje vse akterje družbenega, kulturnega, športnega, humanitarnega ter prostovoljnega delovanja na eni strani ter občanke in občane na drugi. Zato je to dogodek, ki je primer dobre prakse, saj jasno kaže, kako lahko vsi med seboj sodelujemo in se medgeneracijsko povezujemo.  

Prostovoljstvo je v naši lokalni skupnosti na visoki ravni, kar dokazujejo mnoga prostovoljna gasilska ter ostala društva. Občina Domžale jim zagotavlja sredstva preko javnih razpisov za njihovo nemoteno delovanje.  

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.