Kategorija: Zdravstvo

sofinanciranje preventivnih programov

Število kliničnih pregledov (tudi mamografskih) dojk zajema populacijo, ki je ne zajame državni program DORA (program za zgodnje odkrivanje raka dojk), pri čemer število s strani občine financiranih pregledov sledi potrebam: V letu 2014 - 289 pregledov, v letu 2015 - 256 pregledov, letu 2016 - 313 pregledov, v letu 2017 - 239 pregledov.

Občina financira en odmerek cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu in sicer: letno 357 odmerkov za otroke in 300 za odrasle ter do 25 brisov HPV (kot kaže realizacija so potrebe manjše, saj je bilo v letu 2017 - 8 brisov, v letu 2016 - 4 brisi, v letu 2015 - 2 brisov).

Občina financira tudi specialnega pedagoga in logopeda v soustanoviteljskem deležu.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.