Kategorija: Mladi

reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih

Center za mlade Domžale je javni zavod, ki je nastal leta 1997, vendar je korenite spremembe doživel šele v zadnjih letih. V začetku nastanka se je center namreč ukvarjal predvsem s preventivnimi akcijami na področju drog in alkohola, v zadnjih letih pa je nastal prostor predvsem za otroke in mlajše mlade, za katere so bile organizirane aktivne počitnice in delavnice skozi celo leto. Njihova delavnost se je sedaj razširila še na aktivnosti za mlade (15 – 30 let), kar smo podprli tudi občinski svetniki in zagotovili povišana proračunska sredstva za dodatno zaposlitev (november 2017) in druge aktivnosti. Če je Občina Domžale v letu 2016 za delovanje CZMja namenila dobrih 110.000 €, jih je v letu 2018 že več kot 150.000 €. Nova zaposlitev bo še okrepila aktivnosti na področju za mlade, prav tako pa so se v zadnjih letih povečale mednarodne aktivnosti (sprejem mladih iz drugih evropskih držav v okviru različnih projektov in pomoč Domžalčanov pri prijavi na evropske projekte).

Velika prostorska pridobitev za CZM je bila izvedena v letu 2016, ko je nastal prostor za druženje mladih, t.i. Plac za mlade (v isti stavbi kot je CZM). To je hkrati tudi prostor za kulturo mladih. CZM mladim omogoča sodelovanje na različnih kulturnih natečajih (foto, likovnih) in kasneje zmagovalna dela tudi razstavi na hodniku njihove stavbe. Kljub tem prostorskim premikom in tudi bogatemu programu pa si mladi želijo še več prostora zase in predvsem celo stavbo zase (Dom za mlade). To je tudi eden izmed glavnih poudarkov v "Strategiji za mlade v občini Domžale 2018-2023", ki jo je sprejel občinski svet aprila 2018. Mladi bodo tudi v prihodnosti ostali pomemben del našega programa in člani LTD se bomo trudili izpolniti ukrepe zastavljene v novi strategiji. 

reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
reorganizacija Centra za mlade in zagotovitev primernih prostorov za kulturo mladih
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.