Kategorija: Mladi

priprava lokalnega programa za mladino, ustanovitev delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja in finančna podpora programom mladih

Komisijo za mladinska vprašanja je imenoval župan v začetku mandata in vodenje komisije je prevzela podžupanja mag. Renata Kosec. Občina Domžale s Komisijo za mladinska vprašanja mladim omogoča aktivno udeležbo in vplivanje na odločitve, povezane z življenjem ter delovanjem mladih v občini. 

Naloge in pristojnosti:

- priprava smernic za obravnavo problematike mladih v občini Domžale na Občinskem svetu občine Domžale,

- priprava in oblikovanje mnenj in predlogov, ki se dotikajo mladih,

- predlaganje ukrepov s področij: zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjske problematike mladih, mladinskih organizacij v občini Domžale,

- obravnava analize stanja mladinskega sektorja in celotne mladine v občini Domžale,

- priprava strategije za razvoj mladinskega sektorja v občini Domžale,

- obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.

V teh štirih letih je Komisija pod vodstvom mag. Kosec izpeljala obširno anketo med mladimi občani, katere glavne vprašanje je bilo »kaj mladim manjka v Domžalah«. Na podlagi analize ankete je bila narejena Strategija za mlade, ki je bila sprejeta na občinski seji aprila 2018 in je bila predstavljena javnosti v maju 2018. Strategija je dostopna na spletni strani Občine Domžale. Mnogi izmed ukrepov zapisanih v Strategiji so že bili izvedeni, med drugimi tudi Dan za mlade.

priprava lokalnega programa za mladino, ustanovitev delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja in finančna podpora programom mladih
priprava lokalnega programa za mladino, ustanovitev delovnega ali posvetovalnega telesa za mladinska vprašanja in finančna podpora programom mladih
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.