Kategorija: Drugo

prevetritev sestave in dela občinske uprave Občine Domžale

Največja sprememba pri delu občinske uprave je bila narejena leta 2017, ko je bil v okviru Urada župana ustanovljen Turistično informacijski center Domžale, v katerem sta predvideni dve zaposlitvi. Občinski svet Občine Domžale je na 17. seji dne 15. decembra 2016 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organizacijska oblika Urada župana (glej Uradni vestnik 08/2016, str. 188).

prevetritev sestave in dela občinske uprave Občine Domžale
prevetritev sestave in dela občinske uprave Občine Domžale
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.