Kategorija: Otroci

pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo

Zavzemamo se, da imajo otroci pomembno vlogo v domžalski občini in skupnosti. Hrošček Simon je tako skozi leta našega dela predvsem na področju njegove promocije postal osrednji lik, okoli katerega se otroci radi zbirajo in družijo ter ga povezujejo z Občino Domžale in tako že v mladih letih spoznavajo občinsko delo. Vsako leto hrošček Simon obišče vse domžalske prvošolčke in se velikokrat odpravi tudi v domžalske vrtce, prav tako je redno prisoten na občinskih prireditvah in dogodkih. V preteklosti je o njemu nastal turistični vodnik Rajžamo po Domžalah in pobarvanka na isto temo, pobarvanka Varno na poti, odsevne rutke z njegovo upodobitvijo (za prvošolčke), čokoladke v njegovi podobi, vsekakor pa je največjo pozornost dobil v svoji novi pravljici.

Še v prejšnjem mandatu 2010 – 2014 se je bivši podžupanji, nekdanji dolgoletni ravnateljici OŠ Rodica in naši svetnici, Andreji Pogačnik Jarc porodila ideja o pravljici domžalske maskote Hrošček Simon, ki bi med najmlajšimi domžalskimi občani širila znanje o Domžalah. Takrat je nastal vodnik Rajžamo po Domžalah pod peresom gospoda Primoža Hienga.

Ideja o pravljici, ki ne bi bil le turistični vodnik, temveč bi hroščku Simonu dal mesto, ki si ga v domžalski skupnosti zasluži, pa je cvetela naprej pri trenutni podžupanji mag. Renati Kosec. V mesecu avgustu je tako v sodelovanju z Založbo Miš izšla pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki ji je napisala Radomljanka Nina Mav Hrovat. Zgodba se dogaja v naših krajih in skozi vsebino promovira domžalski slogan prostor zadovoljnih ljudi. Otroke ter starejše bralce želi opozoriti na vse naravne in kulturne danosti, ki jih pri nas imamo, in jih spodbuditi, da pozitivno gledajo na stvari. Ilustratorka Marta Bartolj je preko slikovnega dela pravljice želela posredovati otrokom znanje o bontonu. Župan in podžupanja sta na prvi šolski dan 2017/2018 vsem prvošolčkom razdelila en izvod, prav tako pa je knjiga našla prostor v domžalskih in okoliških splošnih ter šolskih knjižnicah. Hkrati s pravljico pa se je uglasbila tudi pesmica in nastal je ples hroščka Simona.

»Pleši z mano in zapoj,

Simon sem, prijatelj tvoj.

Bodi srečen, se nasmej,

mesto z mano si oglej.«

Zavzemamo se, da imajo otroci pomemben položaj v domžalski občini in skupnosti. Hrošček Simon je tako skozi leta našega dela postal osrednji lik, okoli katerega se otroci radi zbirajo in družijo.

pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo
pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo
pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo
pravljica Hrošček Simon širi zadovoljstvo
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.