Kategorija: Šport

posodobitev Športnega parka v Domžalah

Na junijski seji Občinskega sveta Občine Domžale se je obravnaval in sprejel investicijski program za Obnovo Kopališča in Odlok o spremembi OPPN-ja, nato pa se je pristopilo k podpisu pogodbe o projektiranju. Trenutno je Občina Domžale v fazi izdelave projektne dokumentacije na podlagi katere bomo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pričeli s postopkom javnega naročila za gradnjo. Kopalna sezona 2019 se bo izpeljala še normalno, takoj septembra pa se bo pričelo z deli, ki bodo trajala predvidoma do septembra 2020, zato poleti 2020 bazen še ne bo odprt. V okviru prenove kopališča se načrtuje izgradnja novega olimpijskega bazena, manjšega bazena s toboganom, otroškega bazena, ureditev novega vhoda na južni strani, nova zunanja ureditev in zasaditev.

Drsališče v Domžalah ni doživelo nobene posodobitve, kljub temu je izjemno dobro vzdrževano in privablja ogromno število ljudi. Drsanje je brezplačno za občane Domžal in vse ostale.

V športnem parku Domžale je načrtovana tudi obnova šotora nad kotalkarsko ploščadjo. Predvidena je menjava obstoječe membrane z enojno termo membrano, izvedba bočne drsne stene na vzhodni strani, menjava sistema ogrevanja šotora in vzpostavitev garderob na zahodni strani šotora. Ploščad bo tako lahko uporabna za izvajanje več športnih zvrsti, zaradi vzpostavitve bočne drsne stene pa bo lahko polno uporaben tudi v poletnem času. Izvedba projekta je načrtovana za leto 2019. 

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.