Kategorija: Starejši

ponujanje pestrega programa brezplačnih medgeneracijskih aktivnosti

Občina Domžale finančno spodbuja različna društva, katerih člani so pretežno starejši. Vključenost je tako pozitivna že samo zato, ker pripomore k druženju starejših, hkrati pa se na različne načine krepi njihova ustvarjalnost in fizična spodobnost starejših, kar pozitivno vpliva na kakovost življenja. Predvsem aktivna društva so:

  • Društvo upokojencev Domžale,
  • Šola zdravja,
  • Folklorno društvo Groblje,
  • Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Ker Občina Domžale financira društva in njihove dejavnosti, so tako mnoge aktivnosti brezplačne oziroma po nizkih cenah. Hkrati pa župan Toni Dragar vsako leto dodatno podpre njihove nove projekte – npr. v letu 2018, ko je Folklorno društvo Groblje organiziralo otroško revijo folklornih društev z naslovom Pleši, pleši črni kos, jeseni 2018 pa 10. Gala mednarodni folklorni večer "V Grobljah kot nekoč", ki bo letos prvič v Športni dvorani Domžale, saj je KD Groblje premajhno za vse obiskovalce.  

Vključenost na področju starejših v Domžalah so prepoznali tudi trije soorganizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje – Zveza društev upokojencev Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter družba Proevent. Komisija za izbor in priznanja pri F3ŽO, je namreč na slovesnosti septembra 2017 podelila častno priznanje Občini Domžale za dolgoletno sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Nagrado je v imenu občine prevzel župan g. Toni Dragar, ki ga je komisija prepoznala kot posameznika, ki s svojim delom prispeva k zadovoljstvu vseh generacij.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.