Kategorija: Investicije

oživitev aktivnosti za prenovo SPB-ja

Občina Domžale je po več neuspelih poskusih prenove SPB-1 v preteklosti ponovno pristopila k aktivnostim za prenovo stanovanjsko-poslovnega objekta, saj se zavedamo, da je objekt nujno potreben celovite prenove. Objekt je v privatni lasti in kljub željam Domžalčanov, ki bi radi uredili mestno jedro, Občine ne sme in ne more direktno posegati v zasebno lastnino.

Z javnim razpisom je bil naročen projekt celovite energetske sanacije za celotni objekt v skladu z razpisnimi pogoji EKO sklada RS. Projekt je izdelan do faze PZI (Projekt za izvedbo z vsemi potrebnimi detajli in popisi). Projekt je bil Občini Domžale, v skladu s pogodbenimi določili, predan v letošnjem septembru.

Projekt obsega prenovo vseh streh, prenovo vseh fasad, prenovo tlakov v pritličju in uravnoteženje ogrevalnega sistema na podlagi zahtev in standardov EKO sklada RS, kar bo omogočilo pridobitev nepovratnih sredstev sklada, kakor tudi ugodne kredit za prenovo.

Dokumentacija je pripravljena tako, da se bo sanacije mogoče lotiti po fazah (objektih). Upamo, da se bodo lastniki odločili za sistemski pristop in čim prej pričeli s pripravami na sanacijo. Občina Domžale bo vsa prizadevanja za prenovo objekta podprla, organizacijsko kakor tudi finančno v tistem delu, ki se nanaša na lastnino občine. Lastnikov, glede na veljavno zakonodajo ni mogoče prisiliti, da se prenove lotijo. Rezultati bodo odvisni od pripravljenosti in finančnih možnosti lastnikov. Upamo, da bo rezultate mogoče videti v nekaj naslednjih letih. Treba se je zavedati, da gre upoštevaje tehnične danosti za tako obsežen poseg, da ga tudi v primeru dobre volje vseh lastnikov, ni mogoče izvesti prej kot v nekaj letih. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.