Kategorija: Posebne potrebe

omogočiti invalidom neoviran dostop do javnih institucij, s prilagojenim vhodom in dvigalom, najprej v občinsko stavbo

Že v letu 2015 je bil prenovljen vhod v občinsko stavbo, kjer deluje tudi Upravna enota Domžale. Urejena je bila klančina (za invalidske vozičke, otroške vozičke, ipd.), dvig tlakov v notranjosti stavbe in ureditev nadstrešnice pred vhodom. Leto kasneje je bilo izvedeno še zunanje dvigalo, ki je olajšalo dostop do vseh nadstropij Občine Domžale in UE. Klančine se je uredilo tudi pred ZD Domžale. Ko se je leta 2017 odprl TIC Domžale, je tudi bil eden od zahtevkov, da se novi TIC nastani v prostore, ki bodo dostopni tudi invalidom. Tako je TIC Domžale našel svoj dom na Ljubljanski 70.

Prav tako se pri rekonstrukcijah pločnikov urejajo dostopi do pločnikov, ki invaldiom omogočajo varnejšo pot.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.