Kategorija: Zdravstvo

okrepitev patronažne službe, ortodontije, nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih storitev

Zdravstveni dom Domžale kot javni zavod, katerega soustanoviteljica je Občina Domžale, z namenom zagotavljanja javne službe osnovne zdravstvene dejavnosti je v preteklih letih sicer uspel pridobiti nekaj novih programov, čeprav glede na rast prebivalstva, še ne zadoščajo potrebam:

  • V letu 2015 so pridobili dodatni dve referenčni ambulanti ter 0,2 tima splošne ambulante. Dejavnosti zobozdravstva za mladino se je povečala za 1 tim, zaradi upokojitve koncesionarke. V službi nujne medicinske pomoči so pridobili 0,27 ekipe za dežurstvo.
  • V letu 2016 so pridobili dva dodatna tima za dejavnost fizioterapije ter pričeli z izvajanjem dela v štirih referenčnih ambulantah.
  • V letu 2017 so bile realizirane nove zaposlitve diplomiranih sester tudi v patronažni službi, pridobljen je bil program 1,7 tima splošne ambulante in 1 tim-a otroškega in šolskega dispanzerja.
  • V letu 2018 bo realizirana zaposlitev 1 tima zobozdravnika za mladino.

Kljub številnim vlogam tako na pristojno ministrstvo kot tudi na financerja ZZZS pa širitve programov ne zadoščajo potrebam, predvsem tudi na področju ortodontije.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.