Kategorija: Kultura

ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)

V Domžalah smo aprila 2015 odprli novo tematsko pot »Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah«. V Domžalah še vedno obstajajo stavbe in območja, ki pripovedujejo slamnikarske zgodbe. V ta namen je Občina Domžale v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika izdala poseben vodnik, kjer je opisana tematska pot, ki vključuje 12 postaj, izhodišče pa predstavlja Slamnikarski muzej s podrobnejšo predstavitvijo domžalske slamnikarske dediščine.

Poleg slamnikarske dejavnosti pa je bil narejen tudi pomemben korak naprej na področju čebelarstva, ki ima v naših koncih dolgo tradicijo. V mesecu maju 2018 se odpira Učna čebelarska pot, ki vodi od Učnega čebelnjaka na Dobu (park Močilnik) do predvidenega čebelnjaka v Domžalah (pri CČN Domžale) oziroma obratno.

Obnova kot tudi redno letno vzdrževanje spomenikov se izvaja predvsem na spomenikih, ki ležijo na občinskih zemljiščih ali pa je urejena služnost v odnosu do lastnikov. Redno se vzdržuje okolica spomenikov na Oklem, Judeževa domačija, Spominsko znamenje talcev v Brezjah pri Dobu, Spomenik žrtvam druge svetovne vojne v Domžalah, Kolodvorska ulica, Spomenik Stanki Varšek Liji, Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja v Zgornjih Jaršah, Spomenik aktivistom pod Šumberkom. Enkrat letno se preveri stanje Spomenika osamosvojitvi v Dobu in opravi ustrezno sanacijo spomenika.

V letu 2015 sta bila na podlagi javnega razpisa in sofinancerskih sredstev občine obnovljena: kozolec dvojnika iz leta 1903 ter obnova kozolca toplarja nekdanje Grdavove domačije. Obnovljen je bil kip Rezke Dragar in postavljen pred Osnovno šolo Dragomelj, prestavljen je bil spomenik Stanki Varšek Liji iz območja igrišča vrtca ter urejena okolica z ograjo, ki loči spomenik od vrtca, obnovljen je bil Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja, pri čemer se je okolica (podest) uredila v naslednjem letu, obnovljen je bil Spomenik zasedi Prve radomeljske čete v Želodniku, obnovljen je bil tudi Spomenik NOB ob Bukovčevi ulici, pri čemer je bilo novo tlakovanje izvedeno v naslednjem letu 2016.

V letu 2016 je bilo obnovljeno Grobišče borcev NOB v Ihanu. Izvedena je bila tudi obnova Kulturnega doma Franca Bernika (obnova fasade). Na podlagi javnega razpisa je bilo realizirano sofinanciranje obnove in prestavitve spomenika-plošče 14-letnemu Stanku Kovaču, Studenec.

V letu 2017 so bila zagotovljena sredstva za najnujnejšo sanacijo in ohranitev Kofutnikove domačije. Na podlagi javnega razpisa je bila sofinancirana obnova spomenika Simonu Robiču na Gorjuši (letos se ureja še okolica). Obnovljen je bil Spomenik radomeljskim borcem v Križkarjevih smrekcah, Preserje pri Radomljah, obnovljeno je bilo slopno znamenje v Študi ter delna sanacija (v skladu s kulturno varstvenimi pogoji se nadaljuje v letošnjem letu) Čebulove kapelice v Stobu.

ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
ohranitev kulturne dediščine (ureditev Slamnikarske učne poti, objektov, spomenikov...)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.