Kategorija: Posebne potrebe

odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)

Dnevni center za mladostnike s posebnimi potrebami

Ena izmed večjih težav, s katero se sooča vedno več družin tudi v domžalski občini, so otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju. Njihova življenja so še vedno odrinjena na rob naše družbe, odvijajo se mimo nas, ne da bi sploh vedeli, s kakšnimi težavami, strahovi in odrekanji se vsakodnevno spopadajo posamezniki in njihove družine. Populacija teh otrok in mladostnikov je številčno večja, kot pred desetletjem, prisotne so vse bolj kompleksne motnje, mnogi potrebujejo stalno spremstvo in skrb odrasle osebe. Lahko smo veseli, da v naši občini problematiko uspešno rešuje Osnovna šola Roje s prilagojenim programom, kjer se učenci lahko šolajo do 26. leta starosti. Po zaključku šolanja nastopi težava, saj sledi vključitev v varstveno-delovne centre, kjer pa v državi ni prostih mest in so čakalne vrste izjemno dolge. Sledijo stiske teh mladostnikov, ki se novi situaciji težko privadijo. Če so bili prej vsaj sprejeti v okolju svoje šole, pa kar na enkrat postanejo popolnoma izrinjeni in izolirani. Velika pa je tudi stiska staršev, ki ne vedo, kaj storiti. Nekateri starši ne morejo drugače, kot da se odločijo, da njihov otrok ostane doma. Mladim osebam začno hitro upadati kognitivne in funkcionalne sposobnosti, ki so jih z velikim trudom pridobili skozi leta. Predvsem pa jim počasi upada tudi samozavest, ki so jo gradili v šoli. Tako je ta čas med zaključkom šolanja in vključitvijo v varstveno delovni center izrednega pomena, da ga preživijo v podobnem okolju kot v času šolanja. Prav bi bilo, da ga preživijo v družbi vrstnikov ter da čas preživljajo kakovostno in da nadgradijo svoja znanja in spretnosti.

Zato so se na Občini Domžale pod vodstvom župana Tonija Dragarja in podžupanje mag. Renate Kosec, ki je vodila projekt, odločili, da naredijo korak naprej in podprejo odprtje dnevnega centra ter tako zapolnijo to časovno vrzel. Začela je delovati delovna skupina, ki je imela za nalogo, da preuči, na kakšen način bi odprli dnevni center za osebe z motnjami v duševnem razvoju v občini. Kot je dejala podžupanja mag. Kosec: »Zavedali smo se, da posegamo v pristojnost države, poleg tega smo bili soočeni z mnogimi zakonodajnimi in birokratskimi ovirami. Pa vendar nam je po dveh letih skupnega dela, vztrajnosti in medsebojnega spodbujanja uspelo. Občina Domžale je objavila javni razpis za sofinanciranje delovanja dnevnega centra. Na razpis se je prijavilo društvo Verjamem vate, ki je odprlo vrata centra v septembru 2017.«

V aprilu 2018 se je naredil še en velik korak naprej. Center ASPI na Stobovski 8 v Domžalah, je prvi center v Sloveniji, kjer je program posvečen izključno mladostnikom in odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra (SAM). Program v zametkih poteka že od januarja 2018, uradno odprtje pa je potekalo v petek, 20. aprila 2018. Za osebe s SAM ter njihove starše in strokovne delavce je odprtje Centra izjemen dosežek, ki bo pomembno vplival na zagotavljanje boljše prihodnosti oseb s SAM ter njihovega vključevanja v družbo. Osebe z motnjo avtističnega spektra imajo težave pri vključevanju v družbo in sodelovanju z ljudmi ter prilagajanju spremembam v okolici. S pomočjo Slovenske Karitas, župnije Domžale in donacij je Društvo Aspi dobilo v brezplačen najem hišo na Stobovski 8 v Domžalah, kjer je v petek, 20. aprila 2018 potekalo slovesno odprtje Centra ASPI. Nove prostore sta s simboličnim prerezom traku odprla predsednica Društva Aspi Borjana Varja Koželj in župan Toni Dragar. Društvo ASPI združuje mladostnike in odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom, njihove starše in prijatelje. Ustanovljeno je bilo v začetku leta 2010 in prvo, ki se je začelo ukvarjati s problemi odraslih na področju avtizma. V zadnjem letu v programe poleg odraslih vključujejo tudi mladostnike, saj ugotavljajo, da po izstopu iz šolskega sistema ostanejo prepuščeni sami sebi. Društvo Aspi vodi Borjana Varja Koželj, ki je tudi sama mati odraslega sina z Aspergerjevim sindromom. Borjana Koželj je bila tudi prva predsednica Zveze NVO za avtizem Slovenije, ki danes združuje že 10 društev in združenj iz vse Slovenije. Na odprtju Centra ASPI je zbrane med drugimi nagovorila aktualna predsednica zveze Sandra Bohinec Gorjak, prireditev pa so popestrili mladi glasbeni talenti iz Glasbenega centra DO RE MI iz Bleda. Obnovitvena dela na Stobovski 8 so potekala od leta 2016. Hišo so uredili s pomočjo donacij in prostovoljnim delom, urejali pa v sklopu družabno-delovnih akcij, ki zagotavljajo povezanost med družinami in osebami s SAM. Program, ki se že odvija v Centru ASPI sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Center povezuje 50 staršev in 30 odraslih ter mladostnikov s SAM. Skupino za odrasle vodi strokovna vodja Centra ASPI, psihologinja Nevenka Nakrst iz Združenja Aleana, skupino za mladostnike pa specialistka za pomoč z umetnostjo Vesna Mlakar iz Društva SNOP. Mladi in odrasli se radi udeležijo tudi različnih ustvarjalnih delavnic in družabnih srečanj, redni gostje v centru pa so tudi njihovi starši. In kakšni so njihovi načrti za prihodnost? V primeru zadostne finančne podpore, bodo v Centru ASPI poleg obstoječega programa, zagotovili tudi bivanje dvema ali trem osebam s SAM.

odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
odprtje dnevnega centra za osebe s posebnimi potrebami in centra za otroke z Downovim sindromom in in avtiste (skupaj z državo)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.