Kategorija: Gospodarstvo

nakup strateško pomembnih zemljišč

To točko programa ocenjujemo kot realizirano, saj so bili narejeni pomembni premiki pri nakupu strateško pomembnih zemljišč, ki smo jih čakali vrsto let (npr. nakup zemljišča pri Metalki). Še vedno pa bomo osredotočeni na večje nakupe zemljišč, za kar smo že v aktivnih dogovorih z lastniki zemljišč (npr. makadamsko zemljišče Tuš).

V tem mandatu so se izvedli naslednji nakupi zemljišč:

  • zemljišče v Ihanu za širitev POŠ Ihan,
  • zemljišče v Študi za gradnjo Krajevnega doma Študa,
  • zemljišča na Šumberku (vodohran, poligon za gorske kolesarje, zemljišče za razgledni stolp),
  • zemljišče na Količevem za gradnjo regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev,
  • zemljišča, po katerih poteka rekreacijska os Kamniška Bistrica,
  • postopek razlastitve zemljišč nekdanje Metalke v Domžalah (pri KD Franc Bernik) je v teku.
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.