Kategorija: Zdravstvo

najbolj zdrava občina

Nacionalni inštitut za zdravje je v letu 2016 prvič objavil raziskavo Zdravje v občini. Občina Domžale je postala prva prejemnica naziva "najbolj zdrava slovenska občina". Naša občina se je v 18 kazalnikih izkazala za značilno boljšo od slovenskega povprečja (za 4 kazalnike ni popolnoma jasno, čemu taka razlika). Izmed 35 kazalnikov smo v primerjavi s slovenskim povprečjem slabši zgolj v dveh. V letu 2018 je bila občina ponovno razglašena za najbolj zdravo občino.

Kazalniki so razvrščeni v posamezne tematske sklope:

  • Prebivalci in skupnost, ki prikazujejo demografske in razvojne kazalnike občine.
  • Dejavniki tveganja za zdravje, ki prikazujejo kazalnike o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje.
  • Preventiva, ki prikazuje kazalnike aktivnosti usmerjenih v ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni.
  • Zdravstveno stanje je sklop kazalnikov, ki govori o oceni zdravja in prisotnosti določenih bolezni.
  • Umrljivost, ki prikazuje umrljivost prebivalstva zaradi različnih vzrokov.

Več o zdravju v naši občini si lahko preberete na spletni strani NIJZ.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.