Kategorija: Drugo

nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini

Sistem zaščite, reševanja in pomoči v naši občini je na visokem nivoju glede na slovensko povprečje. Vendar je potrebno tak sistem dobro vzdrževati, kar na letni ravni poteka predvsem na področju nakupa opreme tako za gasilce kot druga vključena društva (alpinisti, kinologi, jamarji, kolesarji, radio ekipa, ekipa prve pomoči RK).

Če omenimo zgolj večje nakupe opreme v tem mandatu, torej gasilskih vozil za naša prostovoljna gasilska društva je Občina Domžale financirala oz. sofinancirala nakup:

  • GVC 16/25 za PGD Homec,
  • GVGP-2 za PGD Studenec,
  • GVM-1 za PGD Dob,
  • GVM-1 za PGD Stob Depala vas,
  • GVM-1 za PGD Žeje-Sv. –Trojica,
  • GVM-1 za PGD Domžale-mesto,
  • GVM -1 za PGD Jarše Rodica,
  • GVM-1 za PGD Rova.

Večja pridobitev je bil tudi novi agregat, ki je bil kupljen leta 2015. Občina Domžale se je odločila za nakup večjega in zmogljivejšega agregata, ki bo v primeru naravnih nesreč lahko nadomestil eno transformatorsko postajo, oziroma lahko nadomestil električno energijo za približno 50 do 70 hiš.

K nadgradnji se vključuje tudi ureditev domov za gasilce, kar pomeni, da imajo prostor za opremo in vozila ter tudi primeren in sodobno opremljen prostor za vaje. V letu 2015 smo tako slavnostno odprli Dom krajanov – gasilski dom Dob, v letu 2017 pa Dom krajanov – gasilski dom Studenec. Pripravljena so tudi sredstva in pridoljeno zemljišče za gradnjo Doma krajanov – gasilski dom Študa v letu 2019.

Občina Domžale ostaja ena redkih občin, ki skoraj vsako leto organizira zaščitno – reševalno vajo in to na tako visokem nivoju, da velikokrat v vajisodelujejo tudi državne institucije (npr. Slovenska vojska). Takšne vaje ponavadi vključujejo od 200 do 300 pripadnikov naše civilne zaščite.

Vedno je pomembno sodelovanje – in naša civilna zaščita že vrsto let sodeluje s civilno zaščito Občine Tolmin. Na podlagi sodelovanja in prijateljstva med člani občinskih štabov civilne zaščite Občine Domžale in Občine Tolmin in dolgoletnega strokovnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja ter medsebojni pomoči v naravnih in drugih nesrečah na področju obeh občin, zlasti pa v smislu prijateljstva in dobrih medsebojnih odnosov na vseh področjih delovanja Štabov, sta tako marca 2015 v prostorih Občine Domžale, župan Občine Domžale, Toni Dragar in župan Občine Tolmin, Uroš Brežan, slavnostno podpisala Listino o prijateljskem sodelovanju in medsebojni pomoči med Občinskim štabom Civilne zaščite Občine Domžale in Občinskim štabom Civilne zaščite Tolmin.

Največji korak v tem mandatu pa je vsekakor ureditev položaja poklicnih gasilcev in odprtje javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. S prevzemom podjetja Helios in spremembo lastništva, najprej s strani Avstrijcev in kasneje Japoncev, so se namreč vodilni v podjetju odločili, da ne bodo nadaljevali z enoto poklicnih gasilcev v okviru podjetja Helios, ki je obstajala vse od osamosvojitve naprej. Dejansko pa je bil prvi poklicni gasilcev v podjetju zaposlen že leta 1959, zato je tradicija poklicnih gasilcev v našem kraju dolga. Helios je namreč po državni zakonodaji glede na svojo proizvodnjo dolžan imeti nekaj ves čas prisotnih gasilcev. Vendar pa so dejansko vzdrževali celotno ekipo, ki pa je bila na podlagi pogodb, zadolžena tudi za druga podjetja (Papirnica Količevo, Lek Mengeš), avtocesto in celotno ozemlje občine Domžale, Lukovica, Mengeš in Trzin.

Dejstvo je, da velika tri podjetja (Papirnica Količevo, Helios, Lek Mengeš) morajo imeti po zakonodaji prisotne gasilce, vendar bi to lahko uredili samostojno. Prav tako bi na področju avtoceste Dars zadevo uredil samostojno. Vendar pa smo se strinjali, da kljub bližini ljubljanske brigade, zaradi varnosti naših občanov obdržimo poklicno enoto. Center za zaščito in reševanje Domžale je bil ustanovljen jeseni 2015 in kot javni zavod Občine Domžale začel delovati 1. julija 2016.

In kot je na slavnostnem odprtju javnega zavoda CZR dejal naš župan Toni Dragar: »Več desetletij smo odlično sodelovali s podjetjem Helios, ki je naši občini in sosednjim občinam zagotavljal požarno varnost v težkih trenutkih. Vendar je napočil trenutek, ko smo morali poklicne gasilce vzeti iz zasebnega v javni objem. V časih denacionalizacije in privatizacije je to kar redkost. Požarna varnost namreč ne more biti profitabilni produkt, temveč je javna dobrina in je prav, da ostaja v rokah ljudi.

V letu 2018 je bilo v občini Domžale organizirano Regijsko preverjanje ekip prve pomoči. Slednje predstavljajo pomemben steber sistema zaščite in reševanja tudi v naši občini. Na tekmovanju sta tekmovali dve domžalski ekipi - prostovoljni gasilci organizirani v ekipo Občine Domžale in prostovoljci OZRK Domžale.

nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
nadgradnja sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.