Kategorija: Investicije

nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici

Urejanje zelene rekreacijske osi, ki bi povezovala izvir in izliv Kamniške Bistrice je večletni projekt treh občin, ki ga občasno uresničujejo tudi s pomočjo evropskih sredstev. Občina Domžale je v zadnjem mandatu uredila pretežen del poti na obeh straneh reke do meja z Občino Kamnik in Občino Dol pri Ljubljani. Namen rekreacijske osi je občanom ponuditi možnost rekreacije, kot tudi druženje na klopcah ob poti in v parkih, ki se jih ureja ob poti. Poleg urbane opreme, otroških igrišč, fitnesov na prostem, se je ob reki uredil tudi kolesarski kolovoz, ne smemo pa pozabiti tudi na urejeno plezališče Knezove skale (iz prejšnjega mandata). Manjkajoče odseke je načrtovano uresničiti v naslednjih letih, hkrati pa razvijati rekreacijsko os tudi ob pritokih (tako se je na primer že uredila pešpot ob Rači).

V zadnjem mandatu so bili urejeni mostovi in brvi:

 • most, ki povezuje drevored 88 lip in Podrečje,
 • most želja v Nožicah,
 • most Škrjančevo ob papirnici Količevo,
 • preurejen most v Biščah,
 • nova Mlinarska brv med Homcem in Radomljami,
 • prenovljen most Repovž,
 • most na Podrečju čez Mlinščico,
 • brv čez Radomljo v Dobu (vzpostavitev povezave med Dobom in Krtino).

Zgrajeni so bili novi podhodi za lažjo in varnejšo pot:

 • podhod Veit pri Lidlu pod Šaranovičevo cesto ob Kamniški Bistrici,
 • podhoda ob Rači - sicer eden pod Virsko cesto in drugi pod Litijsko cesto na Podrečju,
 • podhod ob Kamniški Bistrici v Radomljah pod Cesto borcev.

Ureditev rekreacijske poti:

 • med Kajuhovo cesto v Preserjah in radomeljskim mostom,
 • od Ceste Borcev proti Mlinarski brvi na levem bregu, gledano gor vodno ob reki Kamniški Bistrici,
 • pešpot ob Rači, od parka Močilnik v Dobu do izliva v Kamniško Bistrico (cca 700 metrov urejene poti),
 • pešpot od CČN proti Mali Loki.
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.