Kategorija: Mladi

mladim prijazna občina

V letu 2018 je Občina Domžale prejela certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2018 do 2022. Z nastopom novega mandata 2014 je župan Toni Dragar ustanovil Komisijo za mladinska vprašanja in vodenje prepustil takrat novi podžupanji, mag. Renati Kosec. S tem se je v domžalski občini pričelo načrtno obravnavanje področja mladine, ki je bilo v preteklosti zapostavljeno.
Na občinskem svetu je bila spomladi 2018 sprejeta Strategija za mlade 2018 – 2023. V njej je določenih 7 strateških ciljev (organiziranje in informiranje mladih, participacija mladih, izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, razvoj podjetništva in spodbude gospodarstvu, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport in zdravje mladih ter mobilnost mladih) in predlagani ukrepi. Veliko predlaganih ukrepov je bilo v tem obdobju že realiziranih (kadrovska okrepitev Centra za mlade, redno sestajanje Komisije za mladinska vprašanja, projekt Startup Domžale, izvedba prireditve Dan za mlade, zagotovitev prostora za grafite, …).

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.