Kategorija: Okolje

izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin

Občina Domžale vsako leto skupaj s Krajevnimi skupnostmi v mesecu aprilu organizira čistilno akcijo z naslovom »Očistimo Domžale«. Člani naše stranke, vključno s predsednikom Tonijem Dragarjem, redno sodelujemo na teh akcijah. Vsako leto znova ugotavljamo, da smeti še zmeraj so in da imamo nekaj dela, pa vendar je ozaveščenost ljudi v zadnjem desetletju občutno narasla zato ne odlagamo odpadkov tako brezglavo.

Invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno izmed največjih groženj biotski raznovrstnosti in ekosistemskim storitvam. Na področju zatiranja nevarnih tujerodnih rastlin je največji poudarek narejen na področju preventive. Life Artemis (osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu - Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in forests) je evropski projekt, ki ga v Sloveniji vodita Zavod RS za varstvo narave in Zavod RD za gozdove. Projekt, katerega vrednost je več kot milijon evrov, se je pričel leta 2016 in traja do 2020. Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdu. V sklopu projekta je bila izvedena enodnevna delavnica v septembru 2017 tudi v Domžalah, v Turnšah. V sklopu projekta je bila narejena aplikacija Invazivka, ki jo uporabljajo tudi naši občani.

izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin
izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin
izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin
izvedbe čistilnih akcij, zatiranje nevarnih tujerodnih rastlin
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.