Kategorija: Mladi

izvajanje mladinske politike, ki mladim nudi varno okolje

V Placu za mlade so se aprila 2017 srečali predstavniki Lokalne akcijske skupine (LAS) za reševanje in preprečevanje vseh vrst odvisnosti v občini Domžale. LAS sestavljajo en ali več predstavnikov naslednjih institucij: Centra za mlade Domžale, Centra za socialno delo Domžale, Mladinskega sveta Domžale, Občine Domžale, Osnovnih šol z območja občine Domžale, Policijske postaje Domžale, Srednje šole Domžale, Zdravstvenega doma Domžale ter socialno humanitarnih in podobnih društev oziroma organizacij. Občino Domžale na sestankih LAS zastopa naša članica, mag. Renata Kosec. 

Na prvem srečanju je bil narejen pregled stanja v občini Domžale, najprej se je definiralo trenutno stanje na področju odvisnosti v občini, nato je sledil razmislek o želenem stanju »Kam do leta 2022« na področju preventive in odvisnosti v lokalni skupnosti, koliko je preventivnih programov, ipd. Definirani so bili cilji – izvedba analize stanja, s katero se ugotovi, kakšno je stanje glede uporabe drog (alkohol, tobak, marihuana,..) in vedenjska zasvojenost (internet, mobilne naprave,igranje igric,..); aktivnosti v mesecu novembru – mesecu preventive (okrepljene aktivnosti na temo preventive in izdaja biltena, v katerem bodo zajete vse vrste pomoči, ki jih nudijo organizacije v občini); pilotni projekt Centra za mlade Domžale in OŠ Dob, ki bi v šolskem letu 2018/2019 sodelovala na skupnem projektu (tematske delavnice preko šolskega leta, ki bodo potekale po pouku na temo med vrstniški in socialni stiki, ipd. ter učna pomoč). Poleg tega so se predstavniki dogovorili za še tesnejše sodelovanje, zaradi česar so se zavezali, da se bodo v prihodnje redno srečevali. Naslednje srečanje je potekalo v maju 2018.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.