Kategorija: Otroci

izvajanje celoletnega projekta Varno v šolo in domov

V začetku šolskega leta dajemo največji poudarek na varnosti v cestnem prometu za naše najmlajše občane. Predsednik naše liste, župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec, sta vsako leto v mandatu 2014 – 2018 na prvi šolski dan obiskala domžalske osnovne šole. Vsi prvošolčki na ta dan prejmejo od Občine Domžale odsevno rutko hroščka Simona. Hkrati potekajo še druge aktivnosti – o pomenu varnosti najmlajših udeležencev v prometu se javnost obvešča preko jumbo plakatov v mestu, obnovljene so talne signalizacije, policija izvaja dodaten nadzor, hkrati pa v prvem tednu novega šolskega leta na vseh prehodih v bližini vrtcev in osnovnih šol skrbijo za dodatno varnost otrok prostovoljci. Na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Domžale, ki ga vodi predsednik Maksimiljan Karba (svetnik LTD), se vsako leto v sklopu povečanja prometne varnosti uredi dodatne predloge (npr. pri prečkanju pešcev preko regionalne ceste Domžale – Trzin v križišču »Prešernova – Obrtniška« so obstoječi peš prehod opremili s samopostrežnim semaforjem; zgrajen podhod pri Veitu). V zadnjih letih pa so za povečanje varnosti kolesarjev dodali talne označbe za vodenje kolesarjev skupaj z motornim prometom – t.i. »sharrow«.

V letu 2017 pa je bil v spomladanskem času izveden še en projekt. Opaženo je bilo, da so aktivnosti skoncentrirane v jesenskem času, ko tudi policisti obiskujejo domžalske šole, zato je podžupanja mag. Renata Kosec predlagala spomladanski obisk šol v okviru projekta Varno na poti. Občina Domžale je oblikovala in natisnila nove pobarvanke namenjene otrokom prve triade. V pobarvanki se hrošček Simon skupaj z dedkom odpravi na potep po občini Domžale in spoznava prometna pravila. Projekt je ponovno načrtovan v letu 2018.

izvajanje celoletnega projekta Varno v šolo in domov
izvajanje celoletnega projekta Varno v šolo in domov
izvajanje celoletnega projekta Varno v šolo in domov
izvajanje celoletnega projekta Varno v šolo in domov
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.