Kategorija: Zdravstvo

izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom

Zdravstveni dom v službi nujne medicinske pomoči pripravlja izobraževalne vsebine za občane glede ravnanja v primeru akutnega obolenja in poškodbe tako organizacijsko kot vsebinsko, kar objavlja v prostorih in na spletni strani zdravstvenega doma. Za zainteresirane občane potekajo tečaji temeljnih postopkov oživljanja, ki jih izvaja diplomirana medicinska sestra s področja urgentne dejavnosti.

ZD Domžale in NMP Domžale se tudi redno udeležujeta občinskih prireditev, kjer zainteresirani javnosti prikažeta temeljne postopke oživljanja.

Občina Domžale že več let namenja sredstva za nakup defibrilatorjev, prav tako pa so se za nakup odločila tudi posamezna društva in zavodi. Nastala je prava mreža defibrilatorjev v naši občini, ki omogoča javnosti možnost hitrega ukrepanja.

Mreža defibrilatorjev:

 • Zdravstveni dom Domžale, Domžale, Mestni trg štev. 2 (ob vhodu v zobne ambulante)
 • Občina Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 69 (ob vhodu v stavbo)
 • PGD VIR, Vir, Šaranovičeva cesta štev. 19 (na steni gasilskega doma (GD)
 • PGD Studenec, Studenec pri Krtini štev. 15 (na steni GD)
 • PGD Pšata –Dragomelj, Pšata štev. 28 a (na steni GD)
 • Osnovna šola Dragomelj, Dragomelj štev. 180 (ob vhodu v OŠ)
 • PGD Študa, Domžale, Študljanska cesta štev. 86 (na steni GD)
 • Dom upokojencev Domžale, Domžale, Karantanska cesta štev. 5 (v avli doma ob vratarju)
 • PGD Rova, Rova, Žiška cesta štev. 10 (na steni GD)
 • PGD Dob, Ulica 7. avgusta štev. 16 (na južni steni novega gasilskega doma)
 • PGD Homec, Homec, Bolkova ulica štev. 46 (na steni GD)
 • Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo štev. 2, dva AED (v reševalnem vozilu)
 • Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo štev. 2 (na steni)
 • Lekarna Radomlje, Radomlje, Cesta borcev štev. 5 (na steni lekarne) – na uporabo bo s 6. decembrom 2017.

Dostopni v delovnem času:

 • Zavod za šport Domžale, Domžale, Kopališka cesta štev. 4 (ob vhodu v bazen)
 • Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 51 (na steni ob garderobah)
 • Območno združenje Rdečega križa Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 36 (v glavni pisarni)
 • Mercator center Domžale, Domžale, Cesta talcev štev. 4 (na steni ob glavnem vhodu)
 • Breza center Domžale, Domžale, Breznikova cesta štev. 15 (na steni nasproti vhoda)
 • Helios, Količevo štev. 54 (pri glavnem vratarju)
 • PGD Žeje – Sv. Trojica, Žeje Štev. 10 (v garaži GD)
 • PGD IHAN, Ihan, Breznikova cesta štev. 76 (v intervencijskem vozilu).
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
izvajanje brezplačnih delavnic za občane skupaj z Zdravstvenim domom
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.