Kategorija: Investicije

investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)

Na tem področju lahko brez težav trdimo, da smo nad slovenskim povprečjem, saj nenehno vlagamo v cestno infrastrukturo in to smo občinski svetniki vedno zagovarjali tudi v težkih časih gospodarske krize, kar se danes pozitivno pozna.

Radomeljske čete: cesta prijazna žabicam in občanom

Radomeljske čete je dolga cesta na poti od Radomelj proti Rovam, ki je bila rekonstruirana v treh etapah. Prva 2007, druga 2012 in zadnja 2016. Hkrati je bila zgrajena meteorna kanalizacija, celotna menjava spodnjega ustroja, voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo. Prav tako so bili v letu 2016, ob gradnji zadnje etape, na območju mlak urejeni amfibijski kanali za dvoživke (žabe). Cesta Radomeljske čete se namreč nahaja na območju Češeniške gmajne z Rovščico. Celoten gozdni prostor na območju je življenjski prostor kvalifikacijske vrste hribski urh, na območju pa se nahajajo tudi druge zavarovane vrste dvoživk iz skupine zelenih žab, rjavih žab ter navadna krastača in alpski pupek.

Gorjuša

V letu 2015 je bila obnovljena cesta od odcepa za Jamarski dom do Gradu Krumperk. V letu 2016 je bil narejena prva etapa občinske javne ceste AC – grad Krumperk, v maju 2018 pa druga etapa.

Cesta Turnše – Dob – Češenik

Prva etapa se je pričela jeseni 2017, z deli pa nadaljujemo spomladi 2018. Lokalna cesta skozi naselje Turnše je izvedena za dvosmerni promet, vozišče se je razširilo, zgradil se je pločnik, nameščene so hitrostne ovire in obnovljena javna razsvetljava.

Bukovčeva cesta na Viru

Zaradi dolžine ceste in izjemne poseljenosti, je obnova potekala v več fazah: 2015, 2016 in 2018. Prva etapa se je pričela v letu 2015, naslednja v letu 2016, s tretjo (zadnjo) etapo pa pričenjajo spomladi 2018. Obnovljena je bila komunalna infrastruktura in izvedena rekonstrukcija cestišča.

Župančičeva ulica

Občina Domžale je v celoti obnovila Župančičevo ulico v Domžalah, kjer je od julija 2017 začel veljati spremenjen prometni režim. V sklopu investicijskega projekta je bila obnovljena Župančičeva ulica med ulico Matije Tomca na južni strani in Ljubljansko cesto na severni strani. Obnovitvena dela so zajemala rekonstrukcijo voziščne konstrukcije na celotni širini vozišča, v dolžini 250 metrov, ureditev pločnikov in prehodov za pešce ter umestitev naprav za umirjanje prometa ter omejitev hitrosti na obravnavanem odseku. Nov prometni režim je v severnem delu Župančičeve ulice urejen kot enosmerna ulica, pri čemer je promet mogoč na relaciji jug-sever, medtem ko s parkirišča ob Ljubljanski cesti promet proti južni strani Župančičeve ulice promet ne bo mogoč. Dodatno je umeščenih pet novih parkirnih mest v modri coni ter dvignjeno križišče ob BIČ-prehodu, prav tako je bila zamenjana javna razsvetljava ob cesti.

Ostale ceste in cestni objekti:

 • Rekonstrukcija mostu v Srednjih Jaršah ( pomlad 2015),
 • Obnova Gostičeve ceste (pomlad – jesen 2015),
 • Gradnja ceste v industrijski coni Jarše (pomlad 2015),
 • Obnova Masljeve ulice v Domžalah (pomlad 2015),
 • Cesta Bišče (poletje 2015),
 • Obnova Kajuhove (jesen 2015),
 • Obnova Litijske ulice na Viru (jesen 2015),
 • Cesta Tabor Domžale (jesen 2015),
 • Most Repovž (pomlad 2016),
 • Brv čez Radomljo v Dobu (pomlad 2016),
 • Bevkova ulica v Dobu (pomlad – poletje 2016),
 • Ulica Slavka Pengova v Ihanu (pomlad – poletje 2016),
 • Koliška cesta (poletje 2016),
 • Jelovškova cesta (poletje 2016),
 • Vegova ulica v Dobu (poletje 2016),
 • Krakovska cesta v Domžalah (poletje 2016),
 • Študljanska ulica (poletje 2016),
 • Kamniška cesta v Preserjah (jesen 2016 in poletje 2017),
 • Šolska ulica v Ihanu (v času širitve prizidka POŠ Ihan),
 • Državna cesta Šentjakob – Domžale – Duplica (DRSI; poletje – jesen 2016),
 • Lokalna cesta Mengeš – Rodica (pomlad 2017),
 • Vodnikova ulica (pomlad 2017),
 • Ulica Antona Skoka (pomlad 2017),
 • Radio cesta v Domžalah (pomlad 2017),
 • Jarčeva ulica na Rodici (pomlad 2017),
 • Kettejeva ulica (poletje 2017),
 • Šolska ulica v Dobu (poletje – jesen 2017),
 • Brigadirska cesta (poletje 2017),
 • Krožna ulica (poletje 2017),
 • Aškerčeva ulica v Dobu (poletje 2017),
 • Slomškova ulica v Grobljah (poletje 2017),
 • Cesta Žiče – Rova (poletje 2017),
 • Pelechova cesta (poletje 2017),
 • Cesta borcev v Preserjah pri Radomljah (jesen 2017),
 • Cesta Ihan – Vinje (jesen 2017 – pomlad 2018),
 • Opekarniška cesta (jesen 2017 - izvedena tretja etapa),
 • Prenova mostu na Podrečju (jesen 2017),
 • Cesta Goričica pri Ihanu (jesen 2017),
 • Cesta Zboršt – Ihan – Dol pri Ljubljani,
 • Župančičeva ulica v Dobu (jesen 2017),
 • Rekonstrukcija križišča v Krtini (pomlad 2018),
 • Breznikova cesta v Ihanu (več etap),
 • cesta na Žeje in sv. Trojico (več etap).
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
investicije v cestno infrastrukturo (rekonstrukcije: Radomeljske čete v Radomljah, cesta na sv. Trojico, Gorjuša…)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.