Kategorija: Otroci

gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)

Število učencev v osnovnih šolah se je v zadnjih letih povečevalo, upoštevaje številčno močnejše generacije, ki so iz predšolske vzgoje prešle v osnovnošolsko izobraževanje. Posledično je to pomenilo tudi investicijska vlaganja v osnovne šole, prej pa v vrtce.

Septembra 2016 se je pričela širitev Podružnične osnovne šole v Ihanu, slavnostno odprtje pa je sledilo že eno leto kasneje – 20. septembra 2017. Nova šola je otrokom olajšala pot v šolo, saj se jim ni potrebno več voziti v matično Osnovno šolo Domžale, ki je s tem pridobila nekaj prostora in se tako za nekaj časa izognila prostorski stiski. Na podružnično šolo Ihan je bilo v letu 2017/2018 vpisanih 213 učencev, od tega je iz matične Osnovne šole Domžale odšlo 90 učencev. Poleg šole je zgrajena tudi enota knjižnice ter zunanje igrišče in obnovljena Šolska ulica, ki pelje mimo šole ter zgrajeno avtobusno postajališče.

Prav tako je bila v začetku šolskega leta 2017/2018 dokončana popolna prenova telovadnice OŠ Dob. Prenova je zajela celovito ureditev notranjosti telovadnice, prav tako pa se je preuredilo nekdanje skladišče opreme, ki se sedaj lahko uporablja kot mala telovadnica. V tem letu pa je bila tudi zaključena energetska sanacija OŠ Venclja Perka. S tem smo zaključili večletni projekt, saj smo uspešno energetsko sanirali vseh 7 domžalskih šol. V prihodnje nas čaka še energetska sanacija OŠ Roje (kjer so lastnice objekta vse nekdanje občine) ter dislociranih oddelkov Osnovne šole Rodica v Jaršah. Prej omenjeno šolo Venclja Perka pa v poletju 2018 čaka še celostna ureditev njene okolice.

OŠ Domžale se je v zadnjih letih srečala z veliko prostorsko stisko, ki se je rešila s širitvijo podružnične šole Ihan. Še zmeraj pa ostaja problematična kuhinja z jedilnico, ki je premajhna za tako veliko število učencev. Zato se je na pobudo župana v rebalansu za leto 2018 zagotovilo sredstva, namenjena izdelavi projektne dokumentacije. V okviru zagotovljenih sredstev se načrtuje tudi rekonstrukcija jedilnice na OŠ Rodica.

Nove učilnice in prenovljeno ter povečano kuhinjo je OŠ Preserje pri Radomljah dobila aprila 2018. Šolo v Preserjah pri Radomljah obiskuje 759 učencev. Po novem so učenke in učenci razporejeni v 35 oddelkov.

Praznovanje 125-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Dob je bilo v prvih dneh junija 2015 še posebej slovesno. V okviru novega Doma krajanov Dob in Gasilskega doma PGD Dob je bil namreč odprt tudi Vrtec Pikapolonica, ki je šesta enota Vrtca Urša. Z vrtcem je Krajevna skupnost Dob pridobila po dolgih letih tako želeno organizirano varstvo za predšolske otroke, Občina Domžale pa je z novo investicijo zadostila povpraševanju po prostih mestih v vrtcih. Pikapolonica ima 3 oddelke oziroma skupno 52 otrok. Poleg igralnic in zunanje terase ima enota vrtca tudi pomožne prostore (razdelilna kuhinja, kotlovnica, sanitarije…), uporabljala pa se tudi večnamenska dvorana za dejavnost predšolske vzgoje, ki je v upravljanju Vrtca Urša.

V letu 2017/2018 je bilo v domžalske šole vpisanih 3891 otrok v 177 oddelkih (primerjava za šolsko leto 2015/2016: 3666 učencev v 160 oddelkih). Skrbimo, da so šole, ki jih obiskujejo, sodobno opremljene in prijetne za učenje. Hkrati je bilo v tem času v domžalska vrtca vpisanih 1760 otrok – ponosno lahko trdimo, da imajo domžalski otroci zagotovljen prostor v vrtcu (v začetku šolskega leta; med letom se sicer lahko zgodi, da otrok izpolni pogoje in je začasno uvrščen na čakalno listo, vendar gre to za redke izjeme in ta številka ne preseže 20 otrok. Starši v tem obdobju prejemajo mesečno subvencijo, 20 % cene programa prvega starostnega obdobja). K temu je vsekakor botrovala naša usmerjenost v investicije vrtčevske infrastrukture, ki smo ji namenili prioritetno pozornost v prejšnjem mandatu, ko so nastali: širitev vrtca Krtek v Ihanu (mar. 2013), širitev vrtca Palček na Viru (sep. 2013), odprtje vrtca Mavrica v Krtini hkrati z gradnjo prizidka podružnične šole Krtina (jul. 2014).

Vsekakor pa je bila največja pridobitev, ko se je odprl nov vrtec v Češminovem parku (šolsko leto 2009/2010), ki ima kar osem oddelkov. Prav vse investicije v prejšnjih letih so omogočile, da smo zagotovili prostor vsem vrtčevskim otrokom in zato lahko zaprli enoto na Savski cesti v Domžalah, saj dotrajana zgradba ni primerna za vrtčevske prostore.gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
gradnje prizidkov k osnovnim šolam (Ihan, Domžale, Preserje pri Radomljah...) in prenove vrtcev (Vrtec Urša,...)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.