Kategorija: Investicije

gradnja razglednega stolpa na Šumberku

Za spremljanje napredka projekta Šumberk je bila ustanovljena komisija, ki se redno srečuje in razpravlja o aktualnih problemih na Šumberku (podlubniki, žledolom, golosek) in določa prioritetno porabo sredstev s postavke Šumberk.

Pred uresničitvijo projekta razgledni stolp Šumberk je potrebno pripraviti urbanistično podlago za gradnjo (sprejem OPN) in odkupiti obstoječo nekategorizirano cesto, ki vodi na vrh (zaradi pravice graditi).

gradnja razglednega stolpa na Šumberku
gradnja razglednega stolpa na Šumberku
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.