Kategorija: Kultura

gradnja prizidka h Kulturnemu domu Franca Bernik v Domžalah in sanacija fasade starega objekta

Naš zastavljen cilj je delno realiziran. Sanacija fasade starega objekta je opravljena, saj je Kulturni dom Franca Bernika poleti 2016 dobil prenovljeno podobo. Občina Domžale je pod strogim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino obnovila fasado doma. V želji po ohranjanju stavbe, takšne kot je bila v preteklosti, so bila okna prebarvana na prvotno barvo, ki jo je posebej za to stavbo naredilo podjetje Helios. Kulturni dom sedaj zgleda tako veličastno kot davnega leta 1910, ko je bil zgrajen kot Društveni dom.

V tem mandatu smo preučili tudi različne možnosti širitve Kulturnega doma Franca Bernika, s katerim bi pridobili večjo dvorano, poleg tega pa rešili prostorsko stisko za delovanje Kulturnega doma Franca Bernika kot tudi Glasbene šole Domžale. Ker ne obvladujemo zemljišča, ki bi bilo potrebno za gradnjo prizidka in je v zasebni lasti, gradnja prizidka na tej lokaciji trenutno ni možna.

gradnja prizidka h Kulturnemu domu Franca Bernik v Domžalah in sanacija fasade starega objekta
gradnja prizidka h Kulturnemu domu Franca Bernik v Domžalah in sanacija fasade starega objekta
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.