Kategorija: Posebne potrebe

gradnja otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami

Na določenih otroških igriščih v občini Domžale so nekatera igrala posebno prilagojena otrokom s posebnimi potrebami, t.i. gugalnice - gnezda. Eno izmed takšnih igral je postavljeno pri Sahari na Viru. OŠ Roje, šola s prilagojenim programom, ima na zunanjem igrišču vsa igrala prilagojena svojim učencem. Velika zahvala gre Rotary klubu Domžale, ki je v letu 2016 organiziralo nakup igral za OŠ Roje v vrednosti dobrih 60.000 €. Občina Domžale pa je septembra 2017 organizirala dobrodelno nogometno tekmo Olimpiki, kjer se je za isto šolo zbralo dobrih 11.000 €, ki so bili med drugim namenjeni tudi za dodatna igrala.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.