Kategorija: Okolje

gradnja malih čistilnih naprav

Glede gradenj čistilnih naprav se preučuje pravna podlaga oziroma pripravlja pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Domžale.  

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.