Kategorija: Investicije

gradnja krožišč

V tem mandatu je bilo zgrajeno krožišče pri novem nakupovalnem centru Arkadia, sicer pa se je zaradi prometne varnosti, predvsem varnih šolskih poti, v večini (re)konstruiralo križišča.

Občina Domžale trenutno skupaj z DRSI izvaja rekonstrukcijo križišča v Krtini, saj je bilo ugotovljeno, da je nesemaforizirano križišče za tisto območje bolj primerno. Krožišče na Litijski cesti (Ihan - Videm) spada pod Občino Dol pri Ljubljano, vendar pa vpliva na prometno povezanost in pretočnost naših občanov. Domžalski župan in Janez Tekavec, župan Občine Dol pri Ljubljani, sta v stiku glede tega križišča. Zagotovili so nam, da je gradnja krožišča predvidena v kratkem.

Za prihodnja leta je načrtovana gradnja pomembnih krožišč v centru mesta Domžale. V dogovoru z DRSI se je uskladila izvedba krožišča na Ljubljanski cesti pri Policijski postaji Domžale. Projektiranje že poteka, v predlogu rebalansa so predvidena sredstva za izvedbo. Prav tako so v predlogu rebalansa predvidena sredstva za projektiranje krožišča na Savski cesti v letu 2019 in izvedba v letu 2020.

gradnja krožišč
gradnja krožišč
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.