Kategorija: Investicije

gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec)

Jeseni 2017 je bila zaključena prenova poslovilnega objekta v Ihanu – urejena sta bila dva poslovilna prostora, čajna kuhinja, sanitarije in ostali prostori znotraj poslovilnega objekta ter urejena zunanja ureditev.

Poslovilni objekt v Homcu je bil prenovljen konec leta 2016, v letu 2017 pa se je prenovila še streha. Objekt se je zaradi dotrajanosti in funkcionalne zastarelosti prenovil v celoti. Urejeno je bilo tudi gretje, preurejena razsvetljava in menjava stavbnega pohištva.

V Radomljah je bila leta 2017 izvedena tudi širitev pokopališča, ki je poleg širitve obsegala tudi ureditev okolice (dodatna drevesa in grmičevje ter prenova obstoječih tlakovanih površin).

V naselju Rova je bila v letu 2015 dokončana gradnja poslovilnega objekta. V letu 2018 bo obnovljen poslovilni objekt v Dobu.

Dolga leta smo si krajani želeli ureditev pokopališča v Domžalah, kjer ni nadstrešnice. Načrtovano je, da že v mesecu juniju 2018 se pridobi gradbeno dovoljenje in PZI ter izvede razpis. Gradnja je načrtovana v mesecu avgustu 2018.
V letu 2018 je bila zamenjana ograja na pokopališču pri Šentpavlu - izveden je bil prvi del, naslednji je načrtovan po sprejetju rebalansa.

Pokopališka in pogrebna dejavnost enotno urejena na vseh pokopališčih v občini

V letu 2014 so vsa aktivna pokopališča v domžalski občini prešla v upravljanje podjetja Prodnik, ki sistematično skrbi za vzdrževanje pokopališč, ločeno zbiranje odpadkov na vseh pokopališčih in enotne pogoje najema grobov. Za vsa pokopališča tudi vodi kataster grobov, na podlagi katerega v letu 2018 pripravlja vzpostavitev portala za iskanje grobov.

gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec)
gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec)
gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec)
gradnja ali obnova poslovilnih objektov (Rova, Ihan, Dob, Homec)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.