Kategorija: Investicije

energetska sanacija stavb javnih zavodov

V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija OŠ Domžale in OŠ Dob (v obdobju junij – oktober), v letu 2015 energetska sanacija OŠ Rodica in v letu 2017 energetska sanacija OŠ Venclja Perka. S tem so se zaključile energetske sanacije osnovnih šol. Pripravlja se projekt za energetsko sanacijo OŠ Roje, vendar pa je v solasti vseh nekdanjih občin Domžale in je zato projekt težje izvedljiv. Prav tako še nista sanirani podružnična osnovna šola Jarše in stari del podružnične šole v Ihanu. Potrebno je tudi sanirati določene starejše vrtce.

Izvedena je bila tudi energetska sanacija Ljubljanske 70 (prostori TIC Domžale), za leto 2019 pa je načrtovana še energetska sanacija Ljubljanske 58 (Domžalski dom).

energetska sanacija stavb javnih zavodov
energetska sanacija stavb javnih zavodov
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.