Kategorija: Kultura

dopolnitev dejavnosti Centra za mlade s kulturo mladih

Center za mlade je leta 2016 dobil nov prostor, t.i. Plac za mlade, ki omogoča tudi različno kulturo mladih. Vsekakor se tam odvijajo kulturni dogodki, tudi filmski večeri. CZM pa prav tako organizira različne natečaje (likovne in foto) ter zatem razstavijo ta dela v prostorih CZM. Kljub tem manjšim projektom, pa ocenjujemo, da je bilo na tem področju v okviru danih kapacitet izvedenih mnogo novih in dodatnih aktivnosti, zato lahko cilj označimo kot realiziran.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.