Kategorija: Drugo

Domžalska čebelarska pot

Čebelarstvo v naših krajih ima dolgo tradicijo in tudi v naših vrstah se skriva dolgoletni čebelar - Maksimiljan Karba (naš svetnik).

Ker se zavedamo pomena čebel za življenje človeka, smo že v preteklosti podpirali projekte čebelarstva v naši občini. Tako je v letu 2018 s skupnim sodelovanjem Občine Domžale s čebelarskima društvoma Dob - Krtina in Domžale nastala nova poučna pot, ki povezuje čebelnjaka obeh društev: Apiterapevtski učni čebelnjak pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik, ki je trenutno še v fazi izgradnje in učni čebelnjak v parku pod Močilnikom. Pot je dolga skoraj 5 kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in pešpoti, delno ob Kamniški Bistrici – zeleni osi regije- delno pa ob Rači, levem pritoku Kamniške Bistrice. Obiskovalci vseh starosti boste lahko na učni poti na nevsiljiv način ob gibanju in druženju ter na svežem zraku odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več živalskih in rastlinskih vrst ali pa celo opazovali čebelarje pri njihovem delu. Na čebelarsko učno pot lahko vstopite na katerikoli od šestih informativnih točk: Učni čebelnjak v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni steni Knezove skale, pri brvi pod Šumberkom, pri piknik prostoru Pri vagonu ali pri apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik.

Domžalska čebelarska pot
Domžalska čebelarska pot
Domžalska čebelarska pot
Domžalska čebelarska pot
Domžalska čebelarska pot
Domžalska čebelarska pot
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.